Anadolu Sigorta A.Ş. "Maksimum Hizmet Sigortacılığı"                                    

Tarihçe
 

1975 Cumhuriyet dönemi ile birlikte milli sigortacılığın önderliğini yüklenen Anadolu Sigorta, 50. kuruluş yılını kutladı.

1983 Türkiye'de paket sigorta sistemini başlatan, 17 ayrı güvenceyi bir arada sağlayan Mavi Sigorta poliçelerini ilk kez satışa sundu.

1984 Kamuoyu ve sektörde büyük yankılar uyandıran, bu tarihe kadar Türkiye koşullarına uygulanmış en kapsamlı hayat poliçesi olan "Geleceğin Sigortası" uygulamaya kondu.

1986 Türkiye Sigortacılığında yeni bir branş olan "Elektronik Cihaz Sigortası" ilk defa Şirketimiz bünyesinde başlatıldı.

1987 Zirai sigorta branşında faaliyete başladı.

1991 Hayat branşı yasa gereği kurulan Anadolu Hayat Sigorta Şirketi'ne devredildi.

1993 Azerbaycan'da kurulan ve faaliyete geçen Günay Anadolu Sigorta'ya idari ve teknik destek veren Anadolu Sigorta yurtdışında şirket kuran ilk Türk Sigorta kuruluşu oldu.

1996 Ülkemizde ilk kez uygulanan Hukuksal Koruma Sigortası alanında poliçe üretildi.

1997 Bilişim olanaklarından en üst düzeyde yararlanmayı amaçlayan "Yeniden Yapılanma Projesi"ni uygulamaya koydu. Bütün servislerini, acentelerini on-line ve real time sistemiyle bilgi işlem ağına katarak hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirdi.

1999 17 Ağustos'ta yaşanan deprem felaketinin ardından sigortalılarına en kısa sürede ve en geniş boyutta hizmet verebilmek için çalışanları, bölge müdürlükleri ve acenteleeriyle olağanüstü bir çalışma sürecine girerek 24 saat aralıksız hizmet verdi.

2000 50 yılı aşan bir süredir hizmetlerini sürdürdüğü Karaköy binasından Türkiye İş Bankası iştirakleriyle bir arada bulunacağı İş Kulelerine taşındı.

2002 Maksimum Hizmet Sigortacılığı anlayışı ile yepyeni bir dönem başlattı. Kuruluşundan bugüne sahip olduğu hizmet anlayışını tek bir başlık altında sunarak sektörde yine bir ilke imza attı.

2004 "Ürün ve Hizmetlerinden genel olarak en fazla memnun olunan sigorta şirketi" seçilerek Active Academy Sigortacılıkta Bireysel Müşteri Memnuniyeti Ödülü'nü kazandı. Yasal düzenlemeler gereği sağlık branşını Anadolu Hayat Emeklilik'ten devralarak hizmet yelpazesini genişletti. Benimsediği kalite yönetim sisteminin uluslararası bir düzeyde uygulandığının kanıtı olan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini aldı.

2005 2002, 2003 ve 2004 yıllarını prim üretiminde sektör birincisi olarak tamamlayan Anadolu Sigorta, 2005 yılında da yine prim üretiminde sektör liderliğini elden bırakmayarak, dört yıl üst üste gösterdiği performans ile altı çizilmesi gereken büyük bir başarıya imza attı. "Ürün ve hizmetlerinden genel olarak en fazla memnun olunan sigorta şirketi" seçilerek Active Academy Sigortacılıkta Bireysel Müşteri Memnuniyeti Ödülü'nü bir kez daha kazandı.


İştirakler

Anadolu Hayat A.Ş.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş. (Kurucu)
Soda Sanayi A.Ş.
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Genel Finansal Kiralama A.Ş.
SYB Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş-TİM Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
İş Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Tic. A.Ş.
Güney Anadolu Sigorta
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
İstanbul Porselen Sanayii A.Ş.
T.C. Merkez Bankası A.Ş.
Kültür Yayınları A.Ş.
Miltaş Sigorta Aracılığı A.Ş.
Paşabahçe Cam sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çelikord A.Ş.
Miltaş Turizm, İnşaat, Ticaret A.Ş.
Hizmet İşleri Ltd.Şti.
Kastamonu Holding A.Ş.
Trakya Yatırım Holding A.Ş.
 

Organizasyon Yapısı

Yurtiçi Bölgeleri

Genel Müdürlük - İstanbul
Bakırköy Bölge Müdürlüğü - İstanbul
Kadıköy Bölge Müdürlüğü - İstanbul
Şişli Bölge Müdürlüğü - İstanbul
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü - Ankara
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü - İzmir
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü - Adana
Marmara Bölge Müdürlüğü - Bursa
Karadeniz Bölge Müdürlüğü - Trabzon
Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü - Zonguldak
Akdeniz Bölge Müdürlüğü - Antalya
Gaziantep İrtibat Müdürlüğü - Gaziantep

Yurtdışı Bölgeleri

Kıbrıs Şube - Lefkoşa
Günay Anadolu Sigorta Joint Venture- Azerbaycan


Vizyon - Misyon - Değerler


Vizyonumuz;

* Anadolu Sigorta'yı, sigortaya ihtiyacı olan herkesin tercih edeceği sigorta markası yapmak,
* Uluslararası sigortacılıkta da referans gösterilen bir güce ulaşmak.

Misyonumuz;

* Kurumsal değerlerimiz ışığında;
* Sektöre yön vermek,
* Türkiye'de sigorta bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak,
* Müşteri odaklı hizmet anlayışını uygulamak,
* Finansal gücümüzü uluslararası standartlara yükseltmek,
* Şirketimizin değerini artırmaktır.

Kalite Anlayışı

İnsan kaynaklarının ana amacı; eleman ihtiyaçlarının belirlenerek, eleman ilanlarının yapılması ve uygun elemanların seçilerek kurum kültürüne alıştırılmaları, iş görenlerin motivasyonu, performans değerlendirmesi, bireyler ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanarak değişime açık ve sürekli başarıya yönelik insanlar yaratılmasına yardımcı olmaktır.

Çalışanlarımız, belirlenen performans ölçütleri doğrultusunda yılda bir kez değerlendirilirler.Bu değerlendirmelerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları saptanıp, kariyer planlaması yapılır.

Çalışanlarımız, sendika ve şirketimizce oluşturulan sendikal düzen çerçevesinde belirli bir iş güvencesi altında görev yapmaktadırlar.

Ulaşım Bilgileri

Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 Kat:21-26, 34330 4.Levent/İSTANBUL

Telefon : (0212) 350 0 350
Faks : (0212) 350 0 355
www.anadolusigorta.com.tr