Zorunlu Deprem Sigortası ( Dask) Hasarları

İhbar Anında Gerekenler

 • Poliçe ve acente numarası
 • Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihi
 • Sigortalının adı, soyadı
 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar miktarı
 • Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi
 • Sigortalı ile irtibat sağlanabilecek sabit telefon veya cep telefon numarası
 • Sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi yanı sıra deprem teminatı başka bir sigorta poliçesi olduğu takdirde, diğer poliçenin varlığı da DASK' a bildirilmelidir.


Hasar Dosyası İçin Gereken Evraklar

 • Poliçe fotokopisi (mümkün olduğu takdirde)
 • Tapu Fotokopisi (mümkün olduğu takdirde)
 • Hasar durumunda, sigorta ettiren aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür
 • Hasarın oluştuğunu öğrendiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde DASK'a veya DASK'ın nam ve hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmak
 • DASK görevlilerinin veya yetkili kıldığı kimselerin, hasara uğrayan binalara makul amaçlarla ve uygun şekillerde girmesine ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek
 • DASK'ın isteği üzerine zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılamasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin DASK'a vermek
 • Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde DASK'a veya yetkili kıldığı kimselere vermek
 • Sigortalı bina/yer üzerinde zorunlu deprem sigortası dışında, deprem teminatı bulunan başkaca sigrta sözleşmeleri varsa bunları DASK'a bildirmek

 

Detaylı bilgi için Online Sigortacı hizmetimizden faydalanabilir veya 0 212 569 45 45(Pbx) no' lu telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.