SAYIN İLGİLİ; 

     Acenteliğimiz siz sayın müşterilerimize hizmet vermek amacıyla  19../.02./2004….  tarihinde  kurulan ARICIOĞLU SİGORTA VE ARACILIK HİZM.LTD.ŞTİ. sektörününönde gelen sigorta şirketleri olan ALLİANZ  SİGORTA AŞ. –  GROUPAMA SİGORTA AŞ.-RAY SİGORTA AŞ.’nin yetkili A-Tipi acentesi olarak faaliyetine devam etmektedir.

 Misyonumuz; sigortalanabilir tüm riskleri teminat altına alırken, sorumluluklarımızın da

bilinciyle hareket ederek sigortalılarımıza güven veren, dürüst ve istikrarlı bir şirket olmak için varız.

Vizyonumuz; gücünü uzman ekibinin bilgi ve tecrübesinden alarak, süratli ve kaliteli hizmet ile öncelikli tercih edilen acente olmaktır.

Değerlerimiz; sigortalılarımıza saygılı, dürüst ve şeffaf yaklaşımla, takım çalışmasına inanan profesyonel bir ekiple hizmet vermek vazgeçilmez değerlerimizdir.

     Aktif ve deneyimli müşteri temsilcilerimizle risk analizini en sağlıklı şekilde yaparak doğru teminatları en uygun fiyat alternatifleriyle sigortalılarımıza en kısa sürede sunarak

Eksiksiz hasar ödemesi ile müşteri memnuniyetini sağlamamızdır.

ARICIOĞLU SİGORTA’NIN SUNDUĞU ÜRÜNLER;

1.      Sağlık sigortaları

2.      Hayat Sigortaları

3.      Ferdi Kaza Sigortaları

4.      Yangın sigortaları

5.      Oto Kaza Sigortaları  (kasko-Trafik)

6.      Mühendislik  Sigortaları (Elektronik Cihaz-Makine Kırılması)

7.      Mali Mesuliyet  Sigortaları

8.      Oto Dışı Kaza Sigortaları ( Koltuk Sigortaları)

9.      Nakliyat Sigortaları

10. İnşaat Sigortaları

11. Gemi-Yat  Sigortaları

12. Tarım Sigortaları

1. SAĞLIK SİGORTA KONULARI

 YATARAK TEDAVİ:

      Ameliyat, yoğun bakım, ameliyat sonrası evde bakım, tıbbı malzeme, yapay uzuv

Doğum gibi teminatları

      Ayrıca kemoterapi-radyoterapi, dializ, küçük cerrahi müdahaleler, fizik tedavi gibi risklere karşı kendinizi ve sevdiklerinizi teminat altına alabilirsiniz.

AYAKTA TEDAVİ:

    Muayene, rontgen, laboratuar, ilaç, fizik tedavi, ileri tanı yöntemleri, çocukluk aşıları gibi risklere karşı kendinizi ve sevdiklerinizi teminat altına alabilirsiniz.

2. HAYAT SİGORTALARI

Birikimli Hayat sigortası, yıllık hayat sigortası gibi sigortalarınızı hem kendiniz hem de sevdikleriniz için yaptırabilir ve geleceğinizi güvence altına alabilirisinz.

 3. FERDİ KAZA SİGORTA KONULARI

     Kaza sonucu sigortalının vefatı halinde poliçede belirtilen limit dahilinde yasal mirasçılara, kaza sonucu maluliyet halinde sigortalıya ödeme yapılır.

     Ayrıca gazların tenefüsü, yanıklar, burkulma-kırık-çıkık, böcek sokması ev veişyeri kazarlı da teminat altındadır.

4. YANGIN SİGORTA KONULARI

 İŞYERİ SİGORTALARI:   

    Bina, emtea, 3. şahıs malları, demirbaş, dekorasyon, makine tesisat, cam kırılması ve kasa gibi değerlerinizi  teminat altına alabilirsiniz.

     Yangın, yıldrım, infilak  dolayısı ile bina, makine ve mallarda meydana gelen zararları, sigorta bedeline kadar teminat altına alabilirsiniz.

      Hırsızlık, terör, grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, deprem ve yanardağ püskürmesi, cam kırılması, kiracı ve komşuluk mali mesuliyet gibi riskleri.

      Ayrıca sel-su basması, dahili su, kar ağırlı, yer kayması, fırtına, duman, kara taşıtları, enkaz kaldırma, gibi riskleri ek teminatlar kapsamında poliçenize dahil edebilirsiniz.

EMTEA ABONMAN SİGORTASI:

        Poliçe dönemi içerisinde değişken stok  bedelleri ile karşılaşılması halinde         önerilen poliçedir.

 EMNİYETİ SUİSTİMAL SİGORTALARI:

       Sigortalı emrinde veya hizmetinde çalışan SSK’lı kişilerce sigortalıya ait para ve kıymetli evrakın ayrıca para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek , hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları riskleri teminat altına alabilirsiniz

 TAŞINAN PARA SİGORTALARI:

      Sigortalının görevli  personeli tarafından TC. sınırları içinde taşınması sırasında 3. kişiler tarafından silahlı tehdit, zor kullanma, gasp ve hırsızlık sonucu ve araç ile nakli sırasında aracı kazaya uğraması yanması, nakil esnasında mücbir sebepler neticesinde olacak riskleri teminat altına alabilirsiniz.

 KONUT SİGORTALARI:

      İster ev sahibi olun ister kiracı, evinizdeki yaşamı garanti altına alabilir, yitirdiklerinizin yerine yenilerini koyabilirsiniz.

     Yangın, yıldırım infilak  sel-su baskını, dahili su,fırtına yer kayması, duman, kötü niyetli hareketler,ve terör gibi toplumsal olaylar, have ve kara taşıtları çarpması,

hırsızlık, enkaz kaldırma masrafları, yakıt sızması, kira kaybı, ve geçici ikametgah masrafları.

    Ayrıca ferdi kaza, elektrik hasarı, kişisel eşya gasp, kapkaç, yankesicilik risklerini de teminat altına alabilirsiniz.

5.OTO KAZA SİGORTA KONULARI

TRAFİK SİGORTALARI;  

Aracınızla 3. şahıslara verdiğiniz zararları teminat altına alabilirsiniz

KASKO SİGORTALAR:

       Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu motorsuz taşıtlarla müsademesi

Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli cismin çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar üçüncü kişilerin kötü niyetli hareketleri, aracın yanması, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, sel-su,deprem, terör,grev lokavt,  kargaşa, halk hareketi vb. risklere karşı aracınızI teminat altına alabilirsiniz.

6. MÜHENDİSLİK SİGORTA KONULARI

ELEKTRONİK CİHAZ  SİGORTALARI:

İşletmenin demirbaş kayıtlarında bulunan cinsi, sayısı, imalat yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmiş olan elektronik makine, techizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik  her türlü sebepten oluşan hasarları teminat altına alabilirsiniz.

MAKİNE KIRILMASI SİGORTALARI:

İşletmenin demirbaş kayıtlarında bulunan cinsi, sayısı imalat yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya dururken, önceden bilinmeyen ve ani ve beklenmedik  her türlü sebepten oluşan hasarları teminat altına alabilirsiniz.

7. MALİ MESULİYET  SİGORTA KONULARI

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTALARI:

     İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işciler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat talepleri ve yine aynı kurum tarafından rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağ karşılığında teminat altına alabilirsiniz.

      Ayrıca işcilerin işverence sağlanan bir taşıtla getirilip götürülürken, işcilerin işveren tarafında başka bir görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meslek hastalıkları tazminat talepleri, ve manevi, tazminat taleplerini ek teminatlar altında teminat altına alabilirsiniz.

3. SAHIS MALİ MESULİYET SİGORTALARI:

     3. şahıslara verilecek bedeni ve maddi zarar ziyan sonucu sigortalıya atfedilecek kanuni sorumluluk  talepleri ile bu taleplerle ilgili hukuki savunma masraflarını teminat altına alabilirsiniz.

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI:

       Doktorların ve muhasebecilerin mesleklerini icrası sırasında yaptıkları hatalar neticesinde ortaya çıkan tazminat ödemeleri için yapılan sigortadır.

GARAJ MALİ SORUMLULUK:

      Servislere gelen araçların başına gelebilecek riskleri teminat altına alabilirsiniz.

8. OTO DIŞI KAZA SİGORTA KONULARI

     Her türlü zorunlu koltuk ve yolcu taşıma sigortalarınızı yaptırabilirisiniz.

9.NAKLİYAT SİGORTA KONULARI

    İhracat Nakliye Sigortaları; ihracat yapan firmaların, taşıyıcı firmadan kaynaklanan ya da taşınma esnasında mücbir  sebepler neticesinde meydana gelebilecek kayıpları kapsamaktadır.

     Yurtiçi Nakliye Sigortaları; yurtiçi satışlarda taşıyıcı firmadan kaynaklanan ya da taşınma esnasında mücbir sebepler neticesinde taşıyıcı vasıtanın kazaya uğraması sonucu meydana gelebilecek kayıpları teminat altına alabilirsiniz.

    Servislere gelen araçların başına gelebilecek riskleri teminat altına alabilirsiniz.

10. İNŞAAT SİGORTA KONULARI

 11.GEMİ YAT SİGORTA KONULARI

 12.TARIM SİGORTA KONULARI