İşbu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar" da yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'ne kayıt yaptırmakla veya Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar" da yer alan hüküm ve şartların tamamıyla ve bu metnin ayrılmaz bir parçası olan Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş "Gizlilik Politikası" hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz.

Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş  işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar", Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş "Gizlilik Politikası" ve bu sitedeki diğer talimatlarda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Değişiklikleri takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır.Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş 'nin, değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. sitesindeki bağlantılar sizi Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. sitesinin dışına götürebilir ve Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., bu sitelerin içeriği, doğruluğu ya da işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet çerçevesinde sunulmaktadır ve Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., bağlantısını verdiğimiz sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. veya bağlı şirketleri ya da bu sitenin oluşturulması, üretilmesi ya da iletilmesinde yer alan diğer herhangi bir üçüncü taraf bu siteye erişim ya da sitenin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, tali ya da cezai zarar, ziyan, hasar veya sorumluluktan ötürü sorumlu tutulamaz.

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş 'in sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayan küçükler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar, ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Kendi adınıza ve fakat başkaları yararına da sigorta talebinde bulunmanız mümkündür.

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda sigortacı tarafından düzenlenmesi ve peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının ödenmesi üzerine ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla başlar.

İşbu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiç bir hak vermez. Bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.

Web sitemiz ve e-mail yoluyla görüş ve önerilerinizi bize bildirebilirsiniz. Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş 'nin, söz konusu görüş ve önerilerinizi istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu yüzden herhangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.

Size verilen üye numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tarafınıza aittir. Bu nedenle, söz konusu üye numaranızı ve şifrenizi güvenli bir şekilde saklayınız ve üçüncü kişilere vermeyiniz. Gerektiğinde, üye numarası ve şifrenizin değiştirilmesini isteyiniz.

Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermeye çalışmak, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş, bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

Web sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Telif

Telif hakkı Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'ne aittir. Tüm haklar saklıdır. Bu sitede yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ile tasarımları 5846 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat gereği telif altındadır. Tüm ögeler ticari amaç için kopyalanamaz, kullanılamaz ve başka sitelerde yayınlanamaz. Sitede yayınlanan içeriklerin hazırlanmasında iş ortaklarımızın web sayfalarında da faydalanılmıştır.